web
stats

Aquarama


Fakta

Arkitekt                : Asplan Viak AS Kristiansand S

Tiltakshaver        : Aquarama AS

Entreprenør        : Kruse Smith Entreprenør AS og BRG Entreprenør AS

Montasje             : Bico AS

Beliggenhet        : Kristiansand S

Byggeår               : 2012 - 2013

Areal                    : 40 000 m2

Akustikkløsning : Himling av treullsement

Farge                   : Sortmalt på grå basisplate og hvitmalt på lys basisplate

Struktur              : Superfin struktur

Kant                    : Rett kant i nedsenket T-Profil system.

Prosjektbeskrivelse

Aquarama aktivitetssenter og Bystranda Hotell

Aquarama aktivitetssenter og Bystranda Hotell er resultatet av et offentlig-privat partnerskap igangsatt av byrådet i Kristiansand. Oppgaven var å levere et eksklusivt vannsenter med en multisvømmehall og sportshall samt 7.000 m2 fordelt på kontor- og butikkområder og et selvstendig stort hotell. Komplekset er tegnet av arkitektene Asplan Viak og dekker ca. 40.000 m2.

Den nye svømmehallen ligger på den sørlige siden ut mot parken og havet mens sportshallen, kontorbygningen og hotellet ligger på nordsiden og følger den eksisterende gitterplan for Kristiansands bysentrum. Med sine 229 værelser er hotellet det største i det sørlige Norge. Det utgjør en del av et S-formet kompleks vest for svømmehallen, hvor størstedelen av hotellværelsene har utsikt over strandpromenaden mens felleslokalene vender ut mot en sydvendt gårdshave.
Den S-formede bygning består av en mursteinsfasade i stil med de omkringliggende bygningene mens svømmehallen består av lettere materialer som store glassmurer og metallisk solavskærming.

Det er anvendt superfine himlingsplater gennem hele vannsenteret. Fargevalget varierer fra de sortmalte i eksempelvis gjennomgangs- og spiseområdene til de hvitmalte variantene i omkledningsrummene. De utgjør alle en sterk kontrast til de mange farvestrålende og nøytrale gulvene. Arkitekt Cecilie Skjømming fra Asplan Viak sier: "Vi lette etter en himlingstype med stor holdbarhet som kunne motstå de unges ofte hårdhente aktiviteter. Det var også viktig at himlingen kunne hjelpe oss med å oppnå en god romakustikk samt ha de riktige brandhemmende egenskabene."


Aquarama Multipurpos Sports Centre and Bystranda Hotel

The Aquarama Multipurpose Sports Centre and Bystranda Hotel is the result of a public-private partnership initiated by Kristiansand Council in southern Norway. The brief was to deliver a high end leisure and aquatic centre featuring a multi-functional swimming pool and sports hall together with 7000m2 of office and retail space and also a separate large hotel. Designed by architects Asplan Viak, the complex covers nearly 40,000m2.

The new swimming pool is located on the south side facing the park and the sea beyond, whereas the sports hall, office block and hotel are located on the north side and follow the existing grid layout of the Kristiansand town centre. The 229 room hotel, the largest in southern Norway, forms part of an S-shaped block located to the west of the swimming pool so that the majority of hotel rooms have beautiful seafront views while public rooms look onto a south facing courtyard.

 

Material wise, the S-shaped block is constructed from heavy stone cladding, which reflects the surrounding buildings, whereas the swimming pool uses lighter materials such as very large glass walls and metallic solar shading fins. 

 

Wood wool ceiling panels are used throughout the aquatic centre.  The choice of colour varies from those painted black, such as in the circulation areas and canteen, to natural wood painted white in the changing areas. All these provide a very strong contrast to the many brightly coloured or neutral coloured floors.  Architect Cecilie Skjomming of Asplan Viak said, "We were looking for a type of ceiling, which was durable and could withstand rough use from active youth.  It was also important that the ceiling would help us achieve good room acoustics and have the right fire resistance properties".