web
stats

Ivarcem 600R - Montering


Oppbevaring

Bølgeplatene kontrolleres ved mottak. Pallene plasseres på et jevnt underla, og transportemballasjen fjernes. Platene oppbevares tørt og ventilert i henhold til anvisningene for oppbevaring av byggematerialer.

600R på taket

Ivarcem bølgeplater med hjørneavskjæring og skruehull er klare til å legges med et fast overlegg på 150 mm. Fullkantede plater benyttes til individuelle lekteavstander på minimum 150 mm overlegg, f. eks. ved restaureringsprosjekter.

Ivarcem bølgeplater kan monteres direkte på takhellinger fra 15° og oppover. Brukes platen på hellinger mellom 8° og 15° bør det alltid legges et undertak. På takhellinger under 8° skal det alltid legges et fast undertak.

Ved å bruke Ivarcem bølgeplater med innstøpte strips kan taket legges uten tråsikkert underlag. Kombinert med platenes store formater betyr det at platen kan legges med maksimal lekteavstand. Dette gir en lett og rimelig takløsning som er rask å legge uten at det går på bekostning av takets styrke og sikkerhet.


Materialforbruk per m2 tak

Bølgeplater med 150 mm plateoverlegg                 0,92
Takskruer                                                                       1,90
Tetningsbånd                                                                1,40
43x73 mm lekter m/1070 mm avstand                     2,17


Underlag

Takplatene monteres med en lekteavstand på c/c 1070 mm. Slik blir det en overlapping på ca. 150 mm. Start med å kontrollere at takflaten er rettvinklet. Som underlag brukes taklekter T-1 eller tilsvarende kvalitet/styrke. Nederste lekt skal alltid klosses ca. 6 mm opp tilsvarende tykkelsen på platen. Utgangspunktet er alltid en rett takflate. Ved renoveringsprosjekter skal opprettingav sperrer/lekter alltid påregnes for å oppnå best mulig resultat.
Bølgeplatene kan også monteres på et underlag av stålåser.

Montering

Ivarcem 600R er en skarp profil, og selve leggingen skal begynne nederst til venstre mot høyre i hele rader opp til ryggen. Platene skal falle naturlig ned i bølgene - hold 5-20 mm avstand/luft i hjørneavskjæringene. Dekkbredden er ca. 1016 mm, og dekklengden er ca. 1070 mm.

Bølgeplatene festes med takskruer gjennom bølgetoppen. Som feste på treunderlag brukes UNI-fix takskruer med innfarget stålskive eller i-fix systemtakskruer. For montering på stålåser benyttes selvborende rustfrie Top-fix takskruer. Det skal brukes to skruer per plate.

Tetningsbånd 4,5 x 9 mm legges på hver plate idet vanrette overlegget - avslutt med å klemme fast tetningsbåndet i hjørneavskjæringen. Ønsker du ekstra sikring, for eksempel fordi bygningen ligger utsatt til, kan det monteres tetningsbånd loddrett på ytterste bølgetopp.

Vinkelmøner skal overlappe øverste plate med minimum 150 mm,hvor det legges asfaltimpregnerte skumbølgeklosser. Vinkelmønene festes med fire skruer. Hold 75 mm kantavstand og bruk tetningsbånd i overlegget.

600R på fasaden

Ivarcem bølgeplater brukes på fasaden som regnskjerming i en ventilert yttervegg. Det er altså den vindtette kledningen bak bølgeplatene som sikrer at konstruksjonen er tett. Vindsperren kan eventuelt være WinCo vindtettplater.


Ved fasadekledning med Ivarcem bølgeplater benyttes normalt fullkantede plater. Platene monteres ofte med bølgene plassert vannrett. Alternativt kan platene monteres med bølgene plassert loddrett eller på skrå.

Ivarcem bølgeplater kan monteres med åpne vannrette fuger eller med overlegg, og med åpne eller lukkede loddrette sljøter.


På fasaden monteres bølgeplatene gjennom bølgebunnen med fasadeskruer i samme farge som platene.


Mulighetene til å kombinere Ivarcem bølgeplater, farger og skjøter er mange og gir fantasien fritt spillerom til å finne nye og spennende fasadeløsninger.

Tilbehør

Til Ivarcem bølgeplater finnes et omfattende tilbehør. Ventilasjonsmøne, lysplater av PVC eller varmebestandig polykarbonat, skruer utstyrt med rustfri spennskive og EPDM-tetningsskive. For øvrig leveres tilbehør innenfor ventilasjon, tetning, skruer, lysplater, møner samt tråsikre nett.


Du finner utførlig monteringsanvisning i biblioteket. Der finner du også brukerveiledning der sikkerhet under montering er utførlig beskrevet.Monteringsanvisning