web
stats

Bråtejordet barnehage


Fakta

Arkitekt                    : Lillestrøm Arkitekter AS

Lanskapsarkitekt  : Landskaperiet AS

Tiltakshaver           : Skedsmo Kommune Eiendomsavdelingen

Entreprenør           : Seby Entreprenør AS

Beliggenhet           : Strømmen

Areal                        : BRA 1953 kvadratmeter

Byggeår                  : 2015 - 2016

Platekledning       : Max Compact Exterior | F-Quality 

Farger                     : 0070 Carbon Grey, 0077 Charcoal, 0080 Black, 6010 Electric, 6020 Satsuma, 6030 Candy, 6050 Pool, 0623 Green, 0725 Yellowish                                           Green

Foto                         : Terje Lauten

Overflate               : NT

Tekst                       : Lillestrøm Arkitekter AS

Prosjektbeskrivelse

Bråtejordet Barnehage tilpasser seg omkringliggende bebyggelse volummessig og med hensyn til materialvalg. Barnehagen har arkitektonisk egenart. Den lekne fargebruken gjenspeiler byggets funksjon som omsorgsinstitusjon for små barn. Bygget og utearealene bidrar til et vakkert miljø i og omkring anlegget. 

Bygget tilfredsstiller energiklasse A.

Barnehagebygget er formet som en åpen «L», som favner det beskyttede lekeområdet i vest og samtidig skjermer mot veien, trafikken og vind/sno fra øst og nordøst. Bygget fortsetter fasadelinjen fra Bråtejordet Skole langs veien. Veien går i en bue som reflekteres i en liten retningsendring i bygget. Hovedformen er enkel, rolig og horisontal. Barnehagen er mindre og lavere, men spiller tematisk opp til skolen med en horisontal materialdeling. To lange volumer er stilt oppå hverandre. Markert med forskjellig fasade-materiale, men sammenbundet av fargesettingen, hvor 1. etasje danner en mørk base som «bærer» toppetasjen. «Byggets base» fortsetter ut i lengderetningen ved å ta med seg vognboden i syd og del av vognboden mot nord.

Den inntrukne hovedinngangen er plasser nær midten av bygget, og signaliserer seg fargemessig med en varm oransje farge. Ved at inngangen er inntrukket danner 
2. etasje et tak over inngangen samtidig som inntrekningen gjør at man allerede her føler at bygget ønsker en velkommen. Inngangen til avdelingene ligger i gavlene. Alle innganger har omramming rundt dør og tak over i egen farge for lett gjenkjennelighet. 

Vinduer og glass felt har et spill i størrelse og plassering, også i forhold til fasadelivet. Enkel utforming og få farger i nedre etasje, og mer variert i øvre etasje. Farge-glade vindusforinger gjør at byggets innvendige liv synes å titte ut gjennom veggen til utsiden. Kombinasjonen av materialbruk, og lekne vinduer gir det enkle bygget en mangfoldighet som kan innby til assosiasjoner og gir bygget en egen identitet.