web
stats

Haukåsen Friluftsbarnehage


Fakta

Arkitekt                 : Piir II AS Trondheim

Tiltakshaver        : Trondheim Kommune

Entreprenør        : NCC Norge AS

Beliggenhet        : Trondheim

Byggeår               : 2011 - 2013

Areal                     : 950 m2

Akustikkløsning : Himling av Treullsement

Farge                    : Lys natur

Struktur               : Ultrafin

Kant                      : Paneler med rett kant og paneler med 5 mm fas i system med skjult innfesting

Foto                      : Tommy Kosior

Prosjektbeskrivelse

Haukåsen barnehage i Trondheim er den første BREEAM barnehagen i Norge, sertifisert som "Very Good". Den opprinnelige bygningen var i dårlig stand, kommunen besluttet derfor å gjenoppbygge den som et ledd i prosjektet "Trebyen Trondheim" – og de miljømessige ambisjonene var høye.
Barnehagens konstruktion består av en kombinasjon av massive trevegger og tømmervegger bekledd med kryssfinér mens de bærende innerveggene og andre innvendige overflater består av prefabrikert massivt tre. Den er delt opp i fire avdelinger – to til de helt små barna og to til de større – og er innrettet slik at barna bruker mye tid ute i det store skogområdet.
Med henblikk på å redusere bebyggelsesarealet er barnehagen fordelt på to etasjer, med lett adgang utenifra, blant annet via en bru fra den høyreliggende del av området. Gangarealene er begrenset mest muligt, slik at alle har adgang til samtlige fasiliteter. Vinduskarmene har blitt senket for å gi bedre utsyn mens innvendige dører er bekledt med folie i sterke farger med bilder fra naturen. Idéen er å gi hvert enkelt barn den best mulige opplevelse, og hjelpe dem med å skape tillit og utvikle en følelse av samhørighet mellem de yngste, de eldste og de voksne.
På grund av prosjektets grønne fokus har det vært viktig å anvende kvalitetsmaterialer. Prosjektarkitekt Gunhild Aadahl fra arkitektfirmaet Pir II i Trondheim sier at "Troldtekt akustikkplater ble valgt til himlingene da produktet lever opp til alle våre krav. Det skaper fantastisk god akustikk, det er miljøvennlig, og så tar det seg godt ut! De lave emisjonstallene var også en avgjørende faktor for vårt valg av himling og andre produkter til innendørs bruk da ventilasjonen skulle begrenses mest mulig for å spare energi, dog uten at det skulle være på bekostning av inneklimaet."

Haukåsen Kindergarten

Haukåsen Kindergarten in Trondheim is the first BREEAM certified kindergarten in Norway, achieving a ‘Very good’ rating. The original building was poor so the local authority decided to rebuild as part of the ‘Tree Town Trondheim’ project with high environmental aspirations.
The Kindergarten’s construction is a combination of massive wood walls and wood stud walls clad with plywood, while interior supporting walls and surfaces consist of prefabricated solid wood. It has four distinct departments, two catering for very young children plus two large paediatric areas, and is designed so that children spend much of their time outside in the highly forested area.
To reduce the footprint, it is arranged on two floors both of which can easily be accessed from outside including via a bridge from the higher part of the site. Corridor lengths have been reduced to a minimum giving universal access to all the facilities. Window sills are lowered to maximise views while interior doors are finished with brightly coloured foil depicting images of nature. The idea is to maximise the experience of every child, to help them build confidence and develop a sense of belonging between the youngest, the oldest and the adults. 
Because of the green focus in this project, the specification of high performance materials was very important.  Project architect Gunhild Aadahl of Pir II Architects in Tronheim says, “Troldtekt acoustic panels were chosen for the ceilings because the product answered all our needs. It performs extremely well acoustically, it is green and not only that it looks good! The low emission figure was also a decisive factor in our specifying this and other internal products, because ventilation had to be kept to a minimum to save energy but without compromising the indoor air quality.”