web
stats

Meløy Helse- og Velferdssenter


Fakta

Arkitekter: Voll Arkitekter AS

Tiltakshaver: Meløy Kommune

Total entreprenør: HENT AS

Beliggenhet: Ørnes 

Brutto Areal: 6570 m2

Byggeår: 2018 – 2019 

Platekledning utvendig: Equitone tectiva TE90 Hvit 

Tekst: Meløy Kommune

Foto: HENT

Prosjektbeskrivelse

Meløy helse- og velferdssenter skal inneholder 44 sykehjemsplasser, 8 omsorgsleiligheter, produksjonskjøkken, legesenter, legevakt og fysio-/ergoterapitjenesten.

Sykehjemmet vil være lokalisert i helse- og velferdssenterets andre og tredje etasje. Det vil inneholde totalt 44 sykehjemsplasser fordelt på 22 plasser per etasje.Hver etasje vil bestå av to avdelinger med 10 og 12 plasser. 12 plasser er korttidsplasser, inkludert dialyserom og plasser for øyeblikkelig hjelp.

Produksjonskjøkkenet skal produsere og levere hjemmelaget mat for beboere på helse- og omsorgssenteret og hjemmeboende. Kjøkkenet skal også drive kantinekjøkkenet i senteret.

De åtte omsorgsboligene vil ligge i fjerde etasje.

Glomfjord legekontor og Ørnes legekontor vil bli samlokalisert i det nye legesenteret. Senteret, som er plassert i første etasje, vil få åtte legekontor, kontor for legevakt, akuttrom, laboratorium, to behandlingsrom og kontor for sykepleier. 

Det nye helse- og velferdssenteret erstatter Ørnes sykehjem.