web
stats

Brunvollkvartalet i Molde


Fakta

Arkitekter: Kosbergs Arkitektkontor AS

Tiltakshaver: Brunvoll AS

Total entreprenør: 

Beliggenhet: Molde 

Brutto Areal: 12 400 m2

Byggeår: 2017 – 2018 

Platekledning utvendig: Max Exterior 0125 Natural Oak NT F-Quality

Tekst: Norconsult

Foto: Tepo / Brunvoll 

Prosjektbeskrivelse

Brunvollkvartalet består av 92 leiligheter, fordelt på fire bygg. Mellom dem er det et atrium med felles parkanlegg. Leilighetskonseptet er bygget om fra Brunvolls tidligere lokaler. Kvartalet ligger i enden av den spektakulære strandpromenaden som har bundet Molde sentrum sammen på ny.

Prosjektet er utført av arkitektkontoret Kosbergs Arkitektkontor AS som i 2020 ble kjøpt opp av Norconsult

Løsningen
Byggene er delt inn i A, B, C og D. A og B har plasstøpte skillevegger i betong og hulldekke som etasjeskiller, og yttervegger med bindingsverk. C og D har sandwich yttervegg i betong og prefabrikerte innervegger i betong, pluss hulldekke som etasjeskille. 

I toppetasjene er det bærende stål-konstruksjoner. Bygget blir varmet opp med jordvarme.

Det er boret 12 brønner ned til fjell på 200 meter, og oppvarmingen skjer gjennom et jord til vann system. Bodkjelleren ligger delvis under havnivå og er i plassstøpt betong. Øvrige planer har konstruksjon av plasstøpt betong og bærende betongelementer.

Resultatet
Total bygningsmasse i de fire leilighetsbyggene i Brunvollkvartalet er 12400 kvadratmeter. Næringslokalene på bakkeplan på cirka 680 kvadratmeter er solgt til HTH og uno form Molde som har etablert seg med utsalg. Det er også innvendige parkeringsplasser på bakkeplan.

Leilighetene er i størrelsesorden 44 til 182 kvadratmeter (P-rom). Alle har egen uteplass. Den største har en egen takterrasse på 109 kvadratmeter. Den dyreste leiligheten i komplekset har en prislapp i markedet i sjiktet 9-10 millioner kroner. 

Mot sjøen har utbygger samarbeidet med Molde kommune om utfylling med plastring og steintrinn til et offentlig grøntområde med parkmessig utførelse. Tomten er utvidet med omlag 3,5 mål.