web
stats

Møllestua barnehage


Fakta

Arkitekt                : Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS

Tiltakshaver       : Kristiansand Eiendom

Entreprenør       : VEF Entreprenør AS

Beliggenhet       : Kristiansand S

Areal                    : 1380 m2

Byggeår              : 2011

Platekledning   : FunderMax Compact Exterior F-Quality

Farge                   : 0674 Rød og 0162 Afro Sahara

Overflate            : NT

Tekst                    : NAL Ecobox Prosjektdatabase - Møllestua Barnehage


Prosjektbeskrivelse

Passivhusprosjekt på vei mot plusshus
Det første pilotprosjektet i Framtidens Bygg i Kristiansand står ferdig. Møllestua barnehage oppfyller ikke bare passivhusstandarden, men viser også vei mot neste generasjons energieffektive bygg - plusshusene.

Barnehagen ligger på Grim, på samme sted hvor det også tidligere har stått en barnehage. Denne ble ansett som uegnet for utbygging og besluttet revet. Det nye bygget på 1380 m2 skal romme 100 barn og 29 ansatte fordelt på 6 avdelinger. 

For Kristiansand kommune er prosjektet viktig for å nå hovedmålet om å redusere klimautslipp gjennom arbeidet med Fremtidens byer. Utviklingen av barnehagen er konsentrert om fire satsningsområder: energibruk i bygg, arealbruk og transport, forbruksmønster og avfall og klimatilpasning. 
Barnehagen er universelt utformet med særlig tilrettelegging for hørselshemmede.