web
stats

Oslofjordmuseet - Vollen


Fakta

Arkitekt                 : Romerike Arkitektur AS

Tiltakshaver        : Asker Kommune Eiendom / Maudbukta Eiendom AS

Entreprenør        : Bermingrud Eiendom AS

Beliggenhet        : Vollen i Asker

Byggeår               : 2012 - 2013

Areal                     : 1651 m2

Akustikkløsning : Himlingspanel av treullsement

Farge                    : Grå Natur

Struktur               : Fin struktur

Kant                      : Avfaset 5 mm og rette kanter i system T24.

Foto                      : Tommy Kosior


Prosjektbeskrivelse

Oslofjorden Kystkultursenter

Oslofjordmusset på Vollen i Asker er et kystkultursenter. Museet er på 1700 m2 og har en skole på 740 m2 fordelt på to etasjer. Museet fungerer som et enestående utstillingsvindu som som dokumenterer Norges berømte tradisjon for trebåter og presenterer kystkulturen i Oslofjordområdet. Her kan de besøkende oppleve informasjon presentert interaktivt. For eksempel ble Roald Amundsens båt "Maud" - Oppkalt etter Dronning Maud - bygget på dette stedet. Amundsen brukte skipet til sin andre ekspedisjon i Arktis i 1917 og til sin seolas gjennom Nordvestpassasjen.

Det er anvendt plater av treullsement på alle museets himlinger. Arkitekt Lene Neumann fra Romerike Arkitekter forklarer: "Vi valgte disse platene på grund av deres fine struktur og naturlige grå farge, som gir en god kontrast til de hårde overflatene i interiøret, især gulvene og veggene av betong og tre og trappene av metal. Deres akustiske egenskaber hjelper naturligvis med og redusere ekkoene og den konstante støyen fra de mange besøkende".
Den andre delen av senteret er skolen, som tilbyer alternativ undervisning i håndverk samt aktiviteter og kultur for elever mellom 15 og 16 år.


The Oslo Fjord Coastal Cultutal Centre

The Oslofjordmuseum at Asker in Norway is a Coastal Cultural Centre.  It is designed both as a 1700sqm museum with a 740sqm school on both floors.  The museum is a stunning showcase designed to document and display Norway’s famous wooden boat tradition as well as to present the coastal culture of the Oslofjord area..
 
Here visitors can enjoy information and knowledge presented in an interactive manner. For example, Roald Amundsen's boat 'Maud' - named at the time after Queen Maud of Norway – was built on the site. This ship was used by Amundsen for his second expedition to the Arctic in 1917 and his voyage through the North-east Passage.
 
The second part of the Centre is the Sea school which offers alternative schooling in handcraft, activities and culture for students between the ages of 15 and 16..
Troldtekt panels are used on all the ceilings in the museum. Architect Lene Neumann from Romerike Arkitekter 
explains, ‘We chose the panels for their fine texture and natural grey colour as an excellent contrast to the hard interior surfaces, particularly the concrete or wood floors and walls and the metal staircases. Obviously, their acoustic performance helps to reduce echoes and the constant sounds of visitors.’