web
stats

Aktuelt

Analyse byggutvikling


Hvordan realisere byggenæringens "digitale veikart"

Les hva Anstein Skinnarland - daglig leder i buildingSMART - sier om dette i sin leder i Byggutvikling Analyse - side 34. Les også om Lysgården i Trondheim s. 45 som setter ny standar for verdens kontorbygg, og mye annet.