web
stats

Fibrolith Agro

 

Produktbeskrivelse

Fibrolith agro er et lettvekts fjøspanel fremstilt av fin treull og hvit sement som bindemiddel og fremstår med en lys sandfarget overflate.

Panelet er robust og holdbart, det tar opp og avgir fukt og er derfor velegnet i  aggressive miljøer med skiftende luftfuktighet.

Grunnet materialets naturgitte egenskaper vil fargevariasjoner forekomme.

Fibrolith agro er spesielt utviklet for å møte kravene til diffus ventilasjon. Ved diffus ventilasjon skapes det undertrykk i dyrerommet slik at frisk luft blåses ned gjennom hele himlingsflaten. Dette gir en jevn ventilasjon uten noen form for trekk.

Panelene suppleres med overliggende mineralullsisolering i typer og tykkelser som fastsettes  ved dimensjoneringen av ventilasjons-anlegget og bygningen for øvrig.

Fordeler og egenskaper

Fibrolith agro er spesielt konstruert for å oppfylle kravene til diffus ventilasjon (pustende himling). Panelet imøtekommer de spesielt strenge kravene som gjelder for fjøsmiljøer. Panelets spesielle konstruksjon gir optimal tilførsel av frisk luft uten noen form for trekk.

Fibrolith agro er CE merket i overenstemmelse med  EN 13168, WW DI dm / WI dm og oppfyller kravene til brannklasse B-s1,d0. 

Fibrolith agro har intet miljøskadelig innhold og medfører ingen avgassing eller stråling.

Fibrolith agro har gode lydabsorberende egenskaper som kombinert med evnen til å ta opp og avgi fukt. De optimale luftgjennom-gangstall sikrer et godt klima i dyrerommer.

Fibrolith agro tåler det vedvarende fuktige miljøet i dyrerommet uten å bli angrepet av råte eller sopp. Panelet kan rengjøres med høytrykksspyling. Strålen må være spredt slik at panelet ikke ødelegges.

Fibrolith agro har lang holdbarhet og er lett å montere.

Fibrolith agro er PEFC sertifisert (verdens største system for sertifisering av bærekraftig skogbruk og produkter fra bærekraftig skogbruk).

Struktur og formater

Fibrolith agro leveres i lys fin struktur med rett eller faset kant FASE11 og i følgende dimensjoner:


                                                                       Tykkelse     mm     25/35
                                                                       Bredde       mm     600
                                                                       Lengde       mm    600/1200/2400

                                                                       Last ned Produktdatablad her...

Montering

Fibrolith agro monteres vanligvis med skruer direkte på underlag av tre eller stål. Uavhengig av underlaget skal senteravstanden - c/c være maksimalt 600 mm. Platene kan monteres så vel på langs som på tvers av underlaget.

Tilpasninger krever intet spesialverktøy og kan utføres med vanlig håndverktøy. Verktøy av hardmetall anbefales.

Drift og vedlikehold

Fibrolith agro paneler krever normalt intet spesielt vedlikehold. Normal rengjøring anbefales dog etter behov. Panelet kan rengjøres med høytrykksspyling, men strålen må være spredt slik at panelet ikke ødelegges.

Oppbevaring

Fibrolith agro skal lagres i tørre omgivelser på et fast underlag.

Ved lagring innendørs skal transportemballasjen fjernes slik at kondens under eventuell emballasje kan unngås. Panelet skal ikke utsettes for direkte sollys eller direkte påvirkes av varmevifter under lagringen.

Ved lagring og transport under fukt- og temperaturforhold som vesentlig avviker fra forholdene der det skal benyttes bør panelet akklimatiseres før montering.

Transport av enkeltplater bør foregå på høykant og slag og støt mot panelets kantene unngås.

Drift og vedlikehold

Fibrolith akustikk paneler krever normalt intet spesielt vedlikehold. Normal rengjøring anbefale dog etter behov. Rengjøring kan gjøres med støvsuger med børstemunnstykke eller med fuktig klut. Skulle det på et senere tidspunkt være aktuelt å male panelene kan langhåret malerrull eller håndsprøyte anvendes. Vannbasert maling forringer ikke panelets lydabsorberende egenskaper.