web
stats

Multiboard Exterior



Multiboard Exterior monteres på samme måte som en fasadeplate av fibersement, og er velegnet til over-maling etter montering. Dessuten benyttes platen som kledning på sokkel, undertak og til å separere blomsterbed. 


Multiboard Exterior



Trykk på ikonet for å se vår PDF brosjyre om Multiboard Exterior.


Produktinformasjon