web
stats

Egenskaper - Equitone Tectiva


Solid og ubrennbar

Equitone Tectiva er fremstilt av naturlige materialer som Portlandsement med organiske fibre og kunstfibre som styrkegivere. Equitone Tectiva er testet ved det danske brann- og sikringstekniske institutt og oppfyller kravene ifølge ISO 1182 (identisk med NT Fire 001). Equitone Tectiva er ubrennbar i henhold til DS 1057-1, NT Fire 001 og ISO 1182. Equitone Tectiva er at materiale i klasse A2-s1, d0 (ubrennbart).

Gode egenskaper - kort fortalt

  • Solid kvalitet 
  • Autoklavherdet
  • Værbestandig 
  • Klasse 1 kledning
  • Ubrennbar A2-s1,d0
  • Miljøvennlig
  • Gjennomfarget
  • Målfast
  • Lang holdbarhet
  • Lav vekt

Lett å vedlikeholde

Equitone Tectiva krever normalt ingen form for vedlikehold ut over de periodiske kontroller som er normalt. Under denne inspeksjonen kontrolleres de monterte platene for eventuelle skader, og skadde plater skiftes ut. Eventuell algevekst fjernes etter behov med en mild algefjerner - alger påvirker imidlertid ikke platenes tekniske egenskaper. Skadde eller ødelagte plater kan også leveres til kommunal gjenvinningsstasjon som ubrennbart materiale.