web
stats

Montering - Euronit bølgeplaterOppbevaring, vedlikehold og service

Oppbevaring på byggeplass

For å redusere risikoen for blant annet saltutslag på bølgeplatene må følgende overholdes på byggeplassen

  • Bølgeplatene bør generelt bare stå på byggeplassen noen få dager før og under monteringen.
  • Det må bare stables maksimalt én pall i høyden.
  • Stablede bølgeplater må ikke bli våte.
  • Monteringen bør bare foregå i tørrvær.
  • Pallene plasseres på en tørr og plan plate og tildekkes med pressening som beskytter mot vann. Bølgeplaten skal også sikres mot fuktighet fra bakken.
  • Når bølgeplatene oppbevares over lengre tid må de oppbevares under tak, beskyttet mot vær og vind.
  • Overlysplater skal oppbevares tørt, kjølig og beskyttet mot sollys.

Håndtering

Euronit bølgeplater skal løftes av pallen og ikke trekkes.

Drift og vedlikehold

Euronit bølgeplater krever normalt intet vedlikehold ut over periodisk inspeksjon som er normalt for bygninger, for eksempel når tak-rennene tømmes og renses. Under denne inspeksjonen kontrolleres de monterte platene for eventuelle skader - skadde plater skiftes ut. Algedannelser minimeres/fjernes med en mild algefjerner. Overflatebehandlede/lakkerte plater kan friskes opp med egnet lakk på samme måte som andre overflatebehandlede/lakkerte byggematerialer til utendørs bruk. Etter storm og snødrev kontrolleres takflaten og loftsrom av bygningsansvarlig. Snødrev er et naturlig fenomen.

Euronit bølgeplater er et fibersementprodukt fremstilt med Portlandsement som bindemiddel, organiske fibre og utsøkte kunstfibre.

Ved bearbeiding (saging, sliping og boring) med mekanisk verktøy må det sørges for lokal utsuging fra verktøyet. Utsugingen skal være forsynt med godkjent filter. Påvirkning av sterke syrer kan føre til nedbrytning av fibersementen. Bore-/skjærestøv fjernes omgående for å unngå eventuelle skjolder i overflaten.

Avending og gjenbruk

Euronit bølgeplater kan gjenbrukes etter at de er tatt ned, både som aktiv byggekomponent, hvis de ikke er skadet og som knust bygningsavfall til veifyll eller betongfyll.

Teknisk service

Ønsker du ytterligere råd og veiledning kan du benytte kontaktskjemaet i i fanen ovenfor.

Monteringsveiledning for Euronit bølgeplater


Trykk på ikonet for å se vår monteringsanvisning for Euronit bølgeplater.