web
stats

Montering - MasterPanels

Oppbevaring og håndtering

Under transport og oppbevaring skal Masterpanels dekkes til og ligge på et plant og tørt underlag. Ved oppbevaring utendørs skal transportemballasjen fjernes, og platene dekkes til med ventilert presenning slik at platene holder seg tørre.

Multiboard Exterior


Multiboard Exterior kledningsplate monteres som fibersement fasadeplate med minimum 22 mm ventilert hulrom bak platen. Platene monteres med 5 mm innbyrdes avstand og festes med rustfrie spiker eller skruer i forborede hull med 2 mm overdimensjonering. Overspenning bør unngås.

Multiboard Exterior kledningsplate er velegnet som ubehandlet, men kan også etterbehandles med maling beregnet for fibersement etter leverandørens anvisning.Trykk på ikonet for å se vår PDF monteringsanvisning for Fibersement fasadekledning.


Conchip og Duripanel

Conchip og Duripanel er sementsponplater som begge kan benyttes både som eksteriør og interiør panel.

Duripanel har en glatt, beige overflate og egner seg godt til behandling med maling. Conchip har en sementgrå, lett rustikk overflate og egner seg godt der hvor man ønsker et sement- eller betongaktig utseende.

Duripanel og Conchip monteres på bindingsverk med bredde på minimum 80 mm (vår anbefaling er 95 mm bindingsverk).

Ved behandling med maling er det viktig at platene primes på baksiden for å sikre enn ensartet overflatespenning på både for- og bakside. Til malerbehandling benyttes en silikatbestandig maling. 

Montering utvendig

Når Conchip og Duripanel monteres som fasadeplate monteres de alltid med et ventilert hulrom på minimum 22 mm. Platene forbores med et bor som er 2 mm større enn skruens diameter. På tre festes platene med i-fix fasadeskrue. Alle plateskjøter skal utføres med 5-10 mm luft. Platene monteres normalt med 5 mm luft, men dette kan økes til 10 mm dersom man ønsker et annet estetisk uttrykk. 

Montering innvendig

Ved innvendig montasje skal alle plateskjøter utføres med 3-10 mm luft. Platen monteres normalt med 3 mm luft, men dette kan økes opp til 10 mm for å gi den ferdige veggen et annet estetisk uttrykk. Platene kan festes med klammer, spiker og skruer. For alle festetypene gjelder at de skal være korrosjons beskyttet til korrosjonsklasse 4. Hvis det brukes skruer kan det være nødvendig å forbore platen.

Akklimatisering

Platene skal alltid akklimatiseres i én uke før montering for å tilpasse platens fuktinnhold til lokalets naturlige luftfuktighet og unngå unødvendige store bevegelser i platen. Hvis platen benyttes i lokaler med store svingninger i luftfuktigheten skal avstanden mellom platene økes fra 3 til 5-7 mm. Trykk på ikonet for å se PDF monteringsanvisning for Conchip og Duripanel utvendig montasje.Trykk på ikonet for å se PDF Monteringsanvisning for Conchip og Duripanel innvendig montasje.


Hydropanel

Hydropanel er en allsidig plate som er velegnet til montering av vegger, tak og gulv. Platens egenskaper sørger for pålitelighet, enkelhet og trygghet i de mest krevende konstruksjoner.

Hydropanel kan monteres på underkonstruksjoner av tre eller metall. Senteravstanden beror på platens tykkelse og veggens funksjon. Ett-lags løsninger kan gjøres med 9 mm eller 12 mm plater.

I våtrom anvendes hydropanel med sparkelkanter på to eller fire sider. Platekantene skal armeres og sparkles selv om det skal monteres flis.

Platen fastgjøres med skruer eller klammer med maksimum avstand på 300 mm.Trykk på ikonet for å se PDF av Hydropanel Prosjektering og Anvendelse.


Windpanel Standard og Premium

Windpanel standard er en brannsikkervindsperre plate som kan eksponeres i opptil tre måneder. Windpanel Premium er en brannsikker og vannavvisende vindsperreplate som kan eksponeres i opptil 12 måneder.

Windpanel Standard  og Windpanel Premium monteres enkelt på underkonstruksjoner av tre, stål eller aluminium. Begge platetypene kan bearbeides med hobbykniv samt risses og knekkes over en kant.

Klassse 1-kledning oppnås ved å montere galvaniserte H-profiler i alle plateskjøter som ikke understøttes. Både Windpanel Standard og Premium kan legges tett uten fuge i de understøttede plateskjøtene.

Windpanel Standard kan monteres med Windpaneltape hvis du ønsker en vindtett konstruksjon.

Ved eksponering av vindsperren i lengre tid enn tre måneder skal Windpanel Premium benyttes.

Vindsperren skal alltid monteres i henhold til gjeldende monteringsanvisning.Trykk på ikonet for å se PDF monteringsanvisning for Windpanel Standard og Windpanel Premium.


Minimalt vedlikehold

MasterPanels krever normalt ingen form for vedlikehold utover periodisk ettersyn som normalt for bygninger, for eksempel ved kontroll og tømming av takrenner. Under dette ettersynet kontrolleres de monterte platene for eventuelle skader - skadede plater kan skiftes ut.
Ved levering til kommunal gjenvinningsstasjon sorterer platene under ikke-brennbart materiale. Platene kan gjenbrukes til for eksempel vegfylling. 

FDV for de ulike typene MasterPanels finner du i biblioteket for byggeplater.