web
stats

Ivarcem 600R

En skarp profil til stor overflater...Lett, sterk og holdbar

Ivarcem 600R er fremstilt av miljøvennlige råstoffer, som sement, kalksteinsmel, organiske fibre og utsøkte kunstfibre. Ved fremstillingen brukes begrenset energimengde. Selve herdingen ev fibersement foregår helt uten energiforbruk. Ivarcem er en solid bølgeplate bygd opp av mange lag fiberarmert sement som sikrer platen en lang levetid.

Ivarcem 600R har innstøpte forsterkningsbånd av polypropylen. Det betyr at man slipper å bruke et tråsikkert underlag. Bølgeplaten er MK-godkjent i henhold til test- og godkjenningsbestemmelsene for styrken på takelementer, MK5.00/044 MK-godkejnning 6.33/1445. I likhet med hva som er tilfelle for andre bølgeplater, bør man aldri trå direkte på Ivarcem.

Ivarcem bølgeplate oppfyller kravene i EN 494 og gjennomgår en løpende kvalitetskontroll i henhold til ISO 9002 samt miljøkontroll i henhold til ISO 14001.

Skarp Profil - Perfekt overlegg

Den siste bølgen - på høyre side av platen - på Ivarcem er utformet som en underbølge og er dermed mindre enn de andre. Det betyr at samtlige bølgetopper ligger i samme høyde slik at takflaten fremstår jevn og flott. Platen støttes dessuten av lekt eller ås alle steder, noe som gir sikker montering.

Merk! Ivarcem-bølgeplater kan monteres direkte på takhellinger fra 15° og oppover. Brukes platene på hellinger mellom 8° og 15°, bør det alltid legges et undertak. På takhellinger under 8° skal det alltid legges et fast undertak.

Lette tak- og fasadeløsninger

Med sin laminerte oppbygging er Ivarcem 600R en solid, lett fibersement bølgeplate som benyttes til alle typer tak som skråner eller til fasader på boliger, landbruksbygg, næringsbygg, institusjoner og haller, samt til eldre bygg som skal restaurereres, fornyes eller utvides.

På taket

Tak med Ivarcem fibersement bølgeplater er en "lett" løsning som er enkel å tilpasse de fleste takkonstruksjoner. Ivarcem er pene og harmoniske takløsninger som holder i mange år. Ivarcem-bølgeplater kan monteres direkte på takhellinger fra 15° og oppover. Brukes platene på hellinger mellom 8° og 15°, bør det alltid legges et undertak. På hellinger under 8° skal det alltid legges et fast undertak.

På fasaden

Til fasader og gavler benyttes Ivarcem bølgeplater som lett, ventilert fasadekledning - med vannrett, loddrett eller skrå bølger. Ivarcem bølgeplater kan brukes som fasadekledning, brystning eller i vindusbånd på alle typer bygg.

Bredt fargeutvalg

Ubehandlede og fargede bølgeplater kan ha fargenyanser som skyldes fargeforskjeller i råstoffene som bølgeplatene er fremstilt av, deriblant sement. Disse fargenyansene betyr ingenting for holdbarheten til platene, og betraktes ikke som reklamasjonsgrunn

Fukt 

Ivarcem 600T bølgeplater er vannavisende og vanntette. Det armerte sementproduktet tåler alle typer fuktpåvirkning uten risiko for råte og sopp.

Garanti

Ivarcem bølgeplater krever nesten ikke noe vedlikehold, og holdbarheten sikres gjennom 15 års garanti. Garantien sikrer håndverkeren mot uforusette utgifter og er en trygghet for byggherren i mange år. Garantien tåler å bli lest grundig og gir dekning - også når det er behov for den. Bak garantien står verdens største produsent av fibersementprodukter.

Produktinformasjon